Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető
A Virbac tevékenysége során, az alkalmazandó jogszabályokkal teljes összhangban kezelheti az Ön személyes adatait. A Virbac elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Ez az adatvédelmi irányelv, a weboldal használati feltételeivel és az abban hivatkozott egyéb dokumentumokkal együtt meghatározza az általunk gyűjtött személyes adatok típusait, az információk gyűjtésének és feldolgozásának módját, azt, hogy kivel osztjuk meg azokat az általunk nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, valamint az Ön ide vonatkozó bizonyos jogait és lehetőségeit.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan tartalmaz információkat, hogy a Virbac hogyan kezeli az Ön adatait.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat, amely ezen a weboldalon érhető el, rendszeresen frissül a jogszabályi és szabályozási változások, valamint a Virbac szervezetében, vagy az általunk végzett feldolgozásban bekövetkezett változások figyelembevételével. Weboldalunk tartalmazhat olyan linkeket harmadik felek webhelyeire / tartalmaira / szolgáltatásaira, amelyek nem a Virbac tulajdonában vannak, illetve nem a Virbac ellenőrzése alatt állnak. A Virbac nem felelős azért, hogy ezek hogyan működnek vagy kezelik az Ön személyes adatait, ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a harmadik félhez kapcsolódó adatvédelmi irányelveket és használási feltételeket.

Az adatvédelmi nyilatkozat részét képezi:

az Ön személyes adataival végzett minden egyes feldolgozási műveletre vonatkozó konkrét információ, amelyet a lehető leghamarabb elérhetővé teszünk Önnek, az adatok közvetlen gyűjtése esetén már a gyűjtés időpontjában;

a süti szabályzat, ami szintén elérhető ezen a weboldalon.

Az adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítésének időpontja: 2018. november 6.

I - Kik vagyunk?
A Virbac, amikor adatkezelőként jár el, felelős az Ön által megadott személyes adatokért. 

Virbac, a Virbac S.A. (Francia cégjegyzékszám: 417350311) és leányvállalatai / társvállalatai összességében (együttesen: „Virbac” vagy „mi” vagy „a miénk”).

A leányvállalatainkkal kapcsolatos információk megtalálhatók [itt [HYPERLINK TO THE SUBSIDIARY WEBPAGE LIST].

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok (különösen az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR)) értelmében az Ön adatait a Virbac azon leányvállalata vagy társvállalata fogja feldolgozni, amelyet Ön utasított, vagy amely szolgáltatásokat nyújt Önnek, vagy kommunikál Önnel, és minden ilyen entitás az Ön személyes adatainak független adatkezelőjének számít. Az adatvédelmi nyilatkozat érvényes minden ilyen entitásra.

II - Milyen kötelezettségeket vállalunk? 
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legmagasabb szintű védelmet biztosítsuk annak a személynek a személyes adatai tekintetében, akinek a személyes adatait kezeljük (az „érintett”), valamint minden más, általunk feldolgozott személyes adat vonatkozásában.

Vállaljuk, hogy betartjuk a személyes adatok általunk végzett feldolgozására vonatkozó előírásokat. Ennek keretében vállaljuk, hogy betartjuk a következő alapelveket:

törvényesen, tisztességesen és átlátható módon kezeljük az Ön személyes adatait;

személyes adatait meghatározott, egyértelmű és törvényes célokból gyűjtjük, és nem kezeljük azokat ezekkel a célokkal összeegyeztethetetlen módon;

biztosítjuk, hogy a kezelt személyes adatok megfelelőek, relevánsak és csak arra korlátozódnak, ami a feldolgozás céljából szükséges;

mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feldolgozott személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy a feldolgozás célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy kijavítsuk;

személyes adatait csak a feldolgozásuk céljának eléréséhez szükséges ideig tároljuk olyan formában, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását;

a személyes adatok kezelésekor biztosítjuk azok megfelelő biztonságát.

Ez az elkötelezettség az alábbiakban jelenik meg:

tiszteletben tartjuk az adatai védelmét és a jogait;

biztosítjuk, hogy a személyes adatok védelme és biztonsága prioritás cégünk számára;

minden egyes új feldolgozási műveletet az adatvédelmi elvek figyelembevételével dolgozunk ki annak érdekében, hogy az adatvédelem azokba már be legyen építve;

nem használjuk személyes adatait olyan célokra, amelyeket nem hoztunk tudomására;

nem gondoljuk, hogy adatait tartós módon kell tárolni; 

nem osztjuk meg, és nem adjuk el adatait az ezen adatvédelmi nyilatkozatban leírtakon túl;

elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonsága és védelme mellett. Ennek érdekében csak megbízható partnerekkel dolgozunk;

tiszteletben tartjuk az Ön jogait, mint érintett és mint magánszemély, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy eleget tegyünk kérésének, amennyiben ez lehetséges;

csak akkor küldünk Önnek kereskedelmi célú kommunikációkat, ha Ön ezt kérte, vagy hasonló termékek vagy szolgáltatások felajánlásához már megszereztük az Ön elektronikus kapcsolattartási adatait a 95/46 / EK irányelvnek megfelelően. Bármikor meggondolhatja magát és megtilthatja ezeket a kereskedelmi kommunikációkat egy nagyon egyszerű eljárással.

III - Milyen személyes adatokat gyűjtünk? 
Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel („érintett”) kapcsolatos, például e-mail cím, keresztnév és vezetéknév, IP-cím stb.

Személyes adatait ezen a weboldalon, valamint más módon gyűjtjük. Bizonyos esetekben közvetlenül Öntől kérjük személyes adatait. Más esetekben személyes adatait egy harmadik fél továbbítja nekünk.

A Virbac biztosítja, hogy csak olyan személyes adatokat gyűjtsön és dolgozzon fel, amelyek a feldolgozás céljából feltétlenül szükségesek. A személyes adatokon végzett minden egyes feldolgozási folyamat esetében a lehető leghamarabb tájékoztatást adunk arról, hogy milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk.

Példák az általunk gyűjtött személyes adatokra:

Azonosító és kapcsolattartási adatok, például keresztnév és vezetéknév, cím, telefonszám, családi állapot, IP-cím stb.

pályázati adatok, például önéletrajz, diplomák, munkatapasztalatok és készségek, például amikor a Virbac-ba vagy annak egyik leányvállalatába állásra jelentkezik;

az Önről készült képanyag, amelyet az épületeink közelében elhelyezett biztonsági kamerák biztonsági okokból rögzítenek;

az Ön gépjárművének rendszámtáblája, amelyet biztonsági okokból, valamint a Virbac telephelyekre való bejutás kezelése és ellenőrzése, valamint a forgalom javítása érdekében rögzítünk;

az Ön háziállatára vonatkozó információk, például annak kórtörténete és tulajdonosa, valamint az életmódjával kapcsolatos információk, elsősorban tudományos kutatások kapcsán végzett adatfeldolgozáshoz;

üzleti információk, beleértve az Ön vagy szervezete és a Virbac közötti szerződéses vagy ügyfélkapcsolat során nyújtott információkat, illetve az egyéb módon, Ön vagy szervezete által önként szolgáltatott információkat;

szakmai adatok, például az Ön címe és készségei, beszállítóink és szolgáltatóink irányításához;

pénzügyi és fizetési adatok, beleértve a bankszámláját, valamint a fizetések feldolgozásához és a csalás elleni küzdelemhez szükséges egyéb adatokat, beleértve a hitel- / betéti kártya számát, biztonsági kódszámát és egyéb kapcsolódó számlázási információkat.

 
Ha más személyekkel kapcsolatos személyes adatokat nyújt be nekünk, akkor kijelenti, hogy Ön jogosult erre, és lehetővé teszi számunkra, hogy az információkat a jelen adatvédelmi irányelvnek megfelelően felhasználjuk.

IV - Milyen célból kezeljük személyes adatait?
A Virbac által végzett adatfeldolgozási műveletek kifejezett, törvényes és határozott céllal történnek.

Adatait az Ön kiszolgálásának érdekében dolgozzuk fel. Például az alábbi célokból kezeljük személyes adatait:

saját üzleti működésünk érdekében;

tudományos kutatások céljából, amennyiben úgy dönt, hogy kedvence abban részt vesz;

ha Ön álláspályázatot nyújt be, akkor feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait az álláspályázat kezelése érdekében; 

a megvásárolt termékeink és szolgáltatásaink szállítása, valamint a kért tranzakciók feldolgozása, elkészítése és teljesítése;

ügyfélszolgálat biztosítására, valamint az Ön kérdéseinek vagy kéréseinek megválaszolására és az Önnel való kommunikációra;

nyereményjátékok szervezése, ebben az esetben az Ön személyes adatait kell feldolgoznunk az ilyen játékokban való részvételének kezelése céljából;

marketing és hűségprogramjaink és kampányaink testreszabása;

hírlevelek, cikkek, riasztások, bejelentések, meghívók és egyéb információk nyújtása termékekről, márkákról és állategészségügyi témákról;

ha Ön beszállítónk vagy szolgáltatónk egyike, vagy annak alkalmazottja, akkor a törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően feldolgozhatjuk személyes adatait beszállítóink és szolgáltatóink kezelése céljából;

az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése céljából, például amikor Ön potenciális felhasználó vagy webhelyünk felhasználója, de feldolgozhatunk profil- és használati adatokat is, beleértve a Virbac webhelyekre, vagy jelszóval védett platformokra, vagy szolgáltatásokra vonatkozó jelszavakat, a marketinginformációk tőlünk történő fogadásának preferenciáit, az Ön kommunikációs preferenciáit és a webhelyeink használatának módját, beleértve az Ön által megtekintett vagy keresett szolgáltatásokat, az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, a látogatások hosszát és az oldalakkal kapcsolatos információkat (például görgetés, kattintások és egérmutató használata). Ha többet szeretne megtudni a sütik vagy hasonló technológiák használatáról, kérjük tekintse meg a sütikre vonatkozó irányelveinket [HYPERLINK TO THE COOKIES POLICY];

Más személyekkel kapcsolatos információ: Ha Ön nem saját magáról, hanem más személyről, például alkalmazottairól, partnereiről, tanácsadóiról vagy beszállítóiról ad információt, akkor meg kell győződnie arról, hogy megértik, hogyan használják fel a velük kapcsolatos információkat, és hogy engedélyt adtak Önnek, arra hogy megossza az információkat velünk, és engedélyezze számunkra és kiszervezett szolgáltatóink számára azok használatát.

A feldolgozás célját minden egyes esetben közöljük Önnel, minden egyes adatkezelési művelet vonatkozásában.

V - Hogyan biztosítjuk, hogy az általunk végzett feldolgozási műveletek jogszerűek legyenek?
Személyes adatainak feldolgozása során mindig biztosítjuk, hogy a feldolgozásnak legyen „törvényes alapja” (pl. a feldolgozás egy szerződés teljesítése érdekében történik, vagy rendelkezünk az Ön beleegyezésével stb.). Törvényes alap azt jelenti, hogy a feldolgozás a GDPR szigorú követelményeinek keretein belül marad, ezért jogszerűnek tekinthető.

Személyes adatainak kezelése mindig az alábbi törvényes alapok figyelembe vételével történik.

Amikor szerződést köt velünk, és ennek a szerződésnek a teljesítése megköveteli tőlünk, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzuk, a szerződés teljesítése a törvényes alap számunkra. Ez például akkor fordulhat elő, ha Ön megvásárolja valamelyik termékünket, és a foglalás, a szállítás és / vagy a fizetés kezelése céljából kell feldolgoznunk az Ön személyes adatait.

Ha adatkezelésre van szükség bizonyos lépések megtételéhez, az Ön kérésére, a szerződés megkötése előtt, akkor ennek a feldolgozásnak az említett lépések megtétele a törvényes alapja. Például ez az eset áll fenn, amikor benyújt egy álláspályázatot, amely megköveteli, hogy tanulmányozzuk önéletrajzát annak érdekében, hogy döntést hozzunk a jelentkezésével kapcsolatban.

Amikor beleegyezését adta személyes adatainak kezeléséhez, egy vagy több konkrét célból, a feldolgozást az Ön beleegyezése teszi lehetővé. Ilyen eset, amikor személyes adatait tudományos kutatások végzése céljából dolgozzuk fel. Azokban az esetekben, amikor az Ön beleegyezése jelenti az adatkezelés törvényes alapját, Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését.

Amikor az adatkezeléshez nekünk vagy harmadik félnek jogos érdeke fűződik (kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, amelyek megkövetelik az Ön személyes adatainak védelmét, különösen, ha Ön gyermek), ez a jogos érdek az adatkezelés törvényes alapja. Például személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása jogos érdeknek minősülhet, bár a közvetlen marketing vonatkozásában a körülményektől függően szükség lehet beleegyezésének kérésére is.

Személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban vagy rendeletekben felsorolt ​​bármely más jogalapnak megfelelően is feldolgozhatjuk. A témával kapcsolatos további információkért kérjük olvassa el a GDPR 6.1. cikkét, amely tartalmazza az összes lehetséges jogalap felsorolását .

A jogalapot minden egyes esetben közöljük Önnel, minden egyes adatkezelési művelet vonatkozásában.

VI - Mennyi ideig őrizzük meg az adatait?
A Virbac az Ön személyes adatait csak a feldolgozás céljának megfelelő időtartamig őrzi meg, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Ezért a személyes adatok megőrzési ideje az adott feldolgozás céljától függ. 

Az adatok megőrzési idejének meghatározásához a következő kritériumokat is figyelembe vesszük:

sütik használata esetén a sütik élettartamát az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság által meghatározott korlátok szerint határozzuk meg (például Franciaországban 13 hónap);

amikor bizonyos személyes adatokat jogi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítése és jogaink gyakorlásának lehetővé tétele érdekében őrizzük meg, akkor az Ön adatait a jogi referenciaszövegben meghatározott időtartamig (ha van ilyen) őrizzük meg (például: elévülési idő vagy jogi adatok megőrzési ideje).

A megőrzés időtartamát minden egyes esetben közöljük Önnel.

VII - Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz? 
A Virbac-nál, és bizonyos esetekben annak leányvállalatainál dolgozó felhatalmazott személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen emberek csoportja a lehető legkisebb maradjon, és hogy megőrizzük az adatok bizalmas jellegét és biztonságát.

Más, harmadik fél címzettek, például megbízható szolgáltatóink, akik támogatják cégünket, szintén megkaphatják az adatokat, a feldolgozástól függően. Bizonyos műveletek végrehajtására a nevünkben eljáró, megbízható szolgáltatókat veszünk igénybe. 

E tekintetben megbízható szolgáltatóinknak csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkat adjuk meg, és arra kérjük őket, hogy az Ön személyes adatait ne használják fel más célra. Mindig mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a megbízható szolgáltatók, akikkel együtt dolgozunk, megőrizzék az adatok titkosságát és biztonságát. Arról is gondoskodunk, hogy amikor egy megbízható szolgáltatóval fennálló kapcsolatunk véget ér, ez a szolgáltató késedelem nélkül törölje az Ön adatait.

Megbízható szolgáltatóinkat nagy körültekintéssel választjuk meg, ügyelve arra, hogy elegendő garanciát nyújtsanak, különösen a szakértői ismeretek, megbízhatóság és erőforrások tekintetében, olyan műszaki és szervezeti intézkedések végrehajtására, amelyek megfelelnek az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek, beleértve a feldolgozás biztonságát is. E tekintetben ügyelünk arra, hogy megbízható szolgáltatóink csak a mi általunk dokumentált utasítások alapján végezzék a személyes adatok feldolgozását. Gondoskodunk arról is, hogy munkatársaik elkötelezettek legyenek a titoktartás mellett, vagy megfelelő törvényes titoktartási kötelezettség terhelje őket.

Megbízható szolgáltatóinkat megkérhetjük, hogy nyújtsanak olyan szolgáltatásokat, amelyekhez az Ön személyes adatainak feldolgozására van szükség, a következő célokból: 

weboldalunk üzemeltetése;

adataink tárolása;

készülékeink/szoftvereink karbantartása;

alkalmazottaink rendelkezésére bocsátott alkalmazások és együttműködési eszközök használata

A személyes adatokon végzett minden egyes feldolgozási folyamat esetében a lehető leghamarabb tájékoztatást adnunk megbízható szolgáltatóink kilétéről vagy szerepéről.

Szükség lehet arra is, hogy nyilvánosságra hozzuk vagy megosszuk az Ön személyes adatait, hogy megfeleljünk egy jogi kötelezettségnek, vagy érvényesítsük, vagy alkalmazzuk felhasználási / értékesítési feltételeinket vagy bármely más, Ön által elfogadott feltételt; vagy a Virbac, ügyfelei vagy alkalmazottai jogainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében.

Például az alábbiak szerint oszthatjuk meg az Ön adatait másokkal:

Rendészeti szervekkel és szabályozó hatóságainkkal, vagy más illetékes hatóságokkal a jogi követelményeknek vagy a bevált gyakorlatnak megfelelően;

A megfelelő felekkel vészhelyzetek esetén: különösen ügyfeleink, személyzetünk és szervezeteink egészségének és biztonságának védelme érdekében;

Az Ön, velünk üzleti kapcsolatban álló vállalatával vagy szervezetével;

Átvilágítási szolgáltatókkal: annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni a bűncselekmények megelőzésével vagy az ellenük való védekezéssel kapcsolatos jogi kötelezettségeknek (beleértve - korlátozás nélkül - a korrupciót stb.),
pénzmosás elleni küzdelem, szankciók átvizsgálása és egyéb szükséges ellenőrzések céljából, beleértve a visszaélést bejelentő riasztásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket is, a 2016. december 9-i 2016-1691 sz. francia törvény 17. cikke alapján, ami a „Sapin 2 törvény” néven ismert;

Hirdetési hálózatokkal és elemző szolgáltatókkal a hirdetések támogatására és megjelenítésére a weboldalunkon, az alkalmazásokban és más közösségi médiaeszközökben;

harmadik felekkel üzleti tevékenységünk bármely részének megszerzése vagy átruházása kapcsán, vagy üzleti átszervezéssel kapcsolatban;

Más küldöttekkel: az Ön neve meg fog jelenni egy eseményen résztvevők listáján, amennyiben elmondta nekünk, hogy részt kíván venni.

VII - Hol tároljuk az Ön adatait?
Adatait az Európai Gazdasági Térségben (EGT) a Virbac, leányvállalatai és megbízható szolgáltatói tárolják. A feldolgozástól függően azonban az Ön adatait az EGT-n kívüli országba is továbbíthatjuk megbízható szolgáltatóinknak és / vagy leányvállalatainknak.

Az adatok EGT-n kívüli továbbításakor biztosítjuk, hogy az adatokat biztonságos módon és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kerüljenek továbbításra. Ha az ország, ahol az adatokat továbbítják, nem rendelkezik az EU-hoz hasonló védelemmel, akkor „megfelelő vagy alkalmas biztosítékokat” alkalmazunk. 

Ezek a megfelelő vagy alkalmas biztosítékok kompenzálják az adatvédelem hiányát. Az ilyen megfelelő biztosítékok abból állhatnak, hogy kötelező erejű vállalati szabályokat, a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi záradékokat, a felügyeleti hatóság által elfogadott szokásos adatvédelmi záradékokat, vagy a felügyeleti hatóság által engedélyezett szerződéses záradékokat alkalmaznak. 

Minden esetben szerződéskötésről van szó az Ön személyes adatait átvevő szervezettel annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek az adatvédelmi követelményeknek és az Unióban történő feldolgozásnak megfelelő adatalanyok jogainak, ideértve az érvényesíthető adatalanyi jogok elérhetőségét is, valamint a hatékony jogorvoslati lehetőségek, ideértve a hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat elérését és a kártérítés igénylését az Unióban, vagy egy harmadik országban. Ezek különösen a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos általános alapelveknek, a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elvének betartására vonatkoznak.

Amikor személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokban található szervezeteknek továbbítjuk, akkor használhatjuk az „Adatvédelmi pajzsot” is, amely az Egyesült Államokban letelepedett vállalatok öntanúsítási mechanizmusa, amely az Európai Bizottság által elfogadott módon biztosítja az európai szervezetek által az Egyesült Államokban letelepedett vállalatoknak továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét.  Ezért úgy tekinthető, hogy ez a mechanizmus jogi garanciákat kínál az ilyen adattovábbítás esetére.

Adott esetben és eseti alapon tájékoztatjuk Önt a személyes adatok harmadik országba történő továbbításának szándékáról, a Bizottság megfelelőségi határozatának létezéséről vagy hiányáról, valamint adott esetben a megfelelő biztosítékokra vonatkozó hivatkozásokról, és arról, hogyan szerezheti be ezeknek egy példányát, ill. hol érhetőek el.

 
IX - Érintettként milyen jogai vannak és hogyan gyakorolhatja ezeket?
Amennyiben az adatvédelmi jogszabályok vagy előírások előírják, például amikor személyes adatait az egyik európai uniós leányvállalatunk vagy más, de hasonló szabályi környezetben működő leányvállalatunk kezeli, akkor bizonyos jogai vannak az Ön adataihoz kapcsolódóan. E jogok elérhetőségét és felhasználásának módjait az alábbiakban részletesen ismertetjük. E jogok némelyike ​​csak bizonyos körülmények között érvényesíthető. 

A feldolgozástól függően Önnek:

joga van tőlünk megerősítést kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem (hozzáférési jog). Ebben az esetben hozzáférhet a személyes adatokhoz, és információkat szerezhet, például a feldolgozás célját, az érintett személyes adatok kategóriáit illetően stb.;

joga van arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését (helyesbítéshez való jog);

joga van személyes adatainak törlésére, feltéve, hogy a jogot igazoló okok egyike érvényesül (törléshez való jog);

joga van megszerezni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a jogot igazoló okok egyike érvényesül (a feldolgozás korlátozásának joga);

joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, és joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz továbbítani, anélkül, hogy mi ezt megakadályoznánk (adatátviteli jog);

joga van tiltakozni, ami azt jelenti, hogy például megtilthatja, hogy személyes adatait direkt marketing célokra használjuk fel; 

joga van meghatározni a személyes adatok halála utáni feldolgozására vonatkozó irányelveit. 

A direkt marketingről: amint azt fentebb jeleztük, joga van kifogást emelni, és bármikor leiratkozhat nálunk a közvetlen marketingről. Az Ön beleegyezése („opt-in”), vagy jogos érdeke, vagy szerződése alapján felhasználhatjuk azokat az információkat, amelyeket weboldalunkon vagy más módon ad meg nekünk közvetlen marketing célokra, e-mailek, hírlevelek és egyéb üzenetek biztosításához, hogy tájékoztassuk Önt az üzleti tevékenységünket érintő fejlesztésekről, piaci ismeretekről és szolgáltatásainkról, ideértve azokat az eseményeket is, amelyek úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt. A közvetlen marketingről való leiratkozás jogának gyakorlásához módosíthatja marketing preferenciáit az online fiókjai beállításainak oldalán, kattintson az Önnek küldött marketing e-mail végén található "leiratkozás" linkre, vagy lépjen kapcsolatba a velünk itt: [CONTACT EMAIL].

Ha élni szeretne ezen jogok bármelyikével, vagy megvitatná őket velünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a megfelelő entitás kapcsolattartási címén, amelyet a jelen adatvédelmi irányelv tartalmaz.

Annak érdekében, hogy kérelmét megfelelően tudjuk feldolgozni, valamilyen módon igazolnia kell személyazonosságát. Amennyiben részünkről kétség merül fel, további információkat kérhetünk, különös tekintettel az Ön által aláírt személyi igazolvány másolatának továbbítására.

Mindent megteszünk, hogy kielégítően válaszoljunk a megkereséseire. Mindenesetben egy hónapon belül válaszolunk Önnek, bár válaszidőink további két hónappal meghosszabbodhat a megkeresések összetettségétől és számától függően.

Ha bármilyen okból úgy véli, hogy válaszunk nem kielégítő, tájékoztatjuk Önt, hogy panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, különösen abban az Európai Unió tagállamában, ahol szokásos tartózkodási helye van, ahol a mi székhelyünk található, vagy ahol az adatvédelmi törvény állítólagos megsértését elkövették. Franciaországban a CNIL-hez nyújthat be panaszt (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés).

X - Milyen információt osztunk meg Önnel?
Valahányszor a Virbac feldolgozza az Ön személyes adatait, tájékoztatja Önt az ilyen feldolgozásról, azáltal, hogy megosztja Önnel:

az adatkezelő (az a személy, aki meghatározza az Ön személyes adatai feldolgozásának céljait és eszközeit) és adott esetben az adatkezelő képviselőjének személyazonosságát és elérhetőségeit;

adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségeit;

a személyes adatok kezelésének célját, valamint a feldolgozás jogalapját;

adott esetben a Virbac vagy harmadik fél jogos érdekeit;

a személyes adatok címzettjeit vagy címzettjeinek kategóriáit, ha vannak ilyenek;

adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbításának szándékát, a Bizottság megfelelőségi határozatának létezését vagy hiányát, valamint adott esetben a megfelelő biztosítékokra vonatkozó hivatkozásokat, és azt, hogyan szerezheti be ezeknek egy példányát, ill. hol érhetőek el.

a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, az adott időszak meghatározásához használt kritériumokat;

annak a jognak a meglétét, hogy a Virbac-tól kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, vagy az Önt érintő feldolgozás korlátozását; hogy tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint joga van az adatok hordozhatóságához;

adott esetben az ahhoz való jogát, hogy bármikor visszavonhassa a hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson alapuló feldolgozás visszavonás előtti jogszerűségét;

ahhoz való jogát, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz; 

hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény, valamint hogy köteles-e megadni a személyes adatokat és az ilyen adatok megadásának elmulasztása milyen lehetséges következményekkel járhat;

az automatizált döntéshozatal meglétéről, ideértve a profilalkotást, és - legalábbis ezekben az esetekben - lényeges információkat ennek logikájáról, valamint az ilyen feldolgozás jelentőségéről és az Ön számára várható következményeiről;

amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől szerezték, akkor az érintett személyes adatok kategóriáját, a személyes adatok eredetét, és adott esetben azt, hogy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ezeket az információkat a lehető leghamarabb, és az adatok közvetlen begyűjtése esetén a begyűjtéskor bocsátják az Ön rendelkezésére. 

XI - Hogyan kezeljük a biztonságot?
A Virbac nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatai védelmének, és ennek érdekében minden ésszerű óvintézkedést megtesz. Ezt azoktól a partnereinktől is megköveteljük, akik a mi nevünkben kezelik az Ön adatait.

Folyamatosan mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Az adatok kézhezvétele után szigorú eljárásokat és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk (mind technikai, mind szervezeti szinten) az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Mivel az adatok interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos, nem tudjuk garantálni az Ön webhelyünkre továbbított adatainak biztonságát. Ezért minden továbbítás az Ön saját felelősségére történik.

XII – Cookies (Sütik)
Olyan sütiket használunk, amelyek azonosítják az Ön böngészőjét. Amikor weboldalunkra látogat, információkat gyűjtenek és tárolnak arról, hogy miként használja azokat, és ez lehetővé teszi a weboldal használatának rögzítését, valamint segít jobb szolgáltatást és élményt nyújtani Önnek a böngészéshez és elemzési célokat is szolgálnak. 

Az ezeken a technológiákon keresztül gyűjtött személyes adatokat felhasználjuk az Ön munkamenetének kezelésére is.

Ahogy a jelen adatvédelmi irányelv V. szakaszában szerepel, a sütik élettartamát az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság által meghatározott korlátok szerint határozzuk meg (például Franciaországban 13 hónap.

További információ a sütikről és azok használatáról: [Süti szabályzat]. 

XIII - Harmadik felek tulajdonában lévő weboldalakra mutató linkek
Webhelyünk, hírleveleink, e-mailes híreink és egyéb kommunikációink időről időre tartalmazhatnak harmadik felek webhelyeire mutató és onnan származó linkeket. Az ezen weboldalakon keresztül megadott személyes adatokra nem vonatkozik ez az adatvédelmi irányelv, és az Ön személyes adatainak ilyen weboldalakon történő kezelése nem a mi felelősségünk. 

Ha bármely más webhelyre mutató linket követ, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a webhelyek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, amelyek meghatározzák, hogyan gyűjtik és dolgozzák fel adatait az adott webhelyek látogatása során.

XIV - Gyermekek
Tudatosan nem gyűjtünk információkat gyermekektől illetve 16 évesnél fiatalabb személyektől. Ha Ön 16 évesnél fiatalabb, nem szolgáltathat nekünk semmilyen személyes adatot, kivéve speciális képzés vagy biztonsági hozzáférés céljából, a szülő kifejezett írásbeli engedélyével. 

XV - Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
Ez az adatvédelmi nyilatkozat időről időre módosulhat. 

Ha bármi fontosat megváltoztatunk az adatvédelmi nyilatkozatban (az általunk gyűjtött információkban, azok felhasználásának módjában vagy annak okában), akkor a nyilatkozat elején kiemeljük ezeket a változásokat, és a változtatást követően ésszerű ideig kiemelt linket biztosítunk hozzájuk.

Utolsó módosítás: 2019.01.27.