Shaping the future of animal health
Virbac Magyarország

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat és figyelmeztetés

A használat feltételei

Amennyiben nem ért egyet a jelen nyilatkozat tartalmával, kérjük ne használja a honlapot. A jelen honlapot ("Honlap") látogató felhasználók saját felelősségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Virbac Hungary Kft. bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Információk
 
A Virbac minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Annak ellenére, hogy a Honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek.
 
Védjegyek, domain nevek, szerzői jog és az információk tulajdonjoga

 
A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A Virbac által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket senki sem jogosult üzleti céllal használni, illetve mindenki köteles tartózkodni a Virbac jó hírnevének megsértésétől.
 
A Honlapon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólag szerzői és védjegyjogok, a doménnevekhez fűződő jogok valamint a know-how – kizárólagos jogosultja a Virbac.
A Honlapon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő felhasználása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
 
A Virbac a Honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.
 
A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a Virbac vagy a forrásként megjelölt szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé más médiumokban.
 
Hivatkozások, linkek
 
Ha Ön a Honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért a Virbac abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a Honlapon található hivatkozással jutott oda.
 
Az adatok biztonsága

A Honlap bizonyos részeinek megtekintéséhez azonosításra szolgáló információkat kell megadnia, amivel Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait azonosítása céljából a Virbac felhasználja. A Virbac a birtokába került adatokat kizárólag azonosítási célra használja, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, valamint azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.
Kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátaná.

 
A Honlapot látogatóktól származó visszajelzések

A Virbac a részére a Honlapot látogatók által elküldött információkat nem őrzi meg.
 
Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Virbac fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat.
 
Virbac nem vállal felelősséget, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.
 
Virbac nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat.
 
Virbac nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. Jelen felelősség-kizárás, illetve -korlátozás nem vonatkozik a Virbac által szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

Kapcsolat:

Virbac Hungary Kft. 1055 Budapest Szent István Körút 11

 

Adatvédelmi nyilatkozat ->

Cookie SZABÁLYZAT ->